Veilige Horeca | Shoppen in Diest
 

Veilige Horeca

Vanaf maandag 8 juni 2020 zijn de cafés, bars en restaurants opnieuw terug open.

  Uiteraard gelden ook hier bepaade richtlijnen.

  Informatie voor klanten

  Informatie voor horeca uitbaters

   

  Gezocht: Horeca Ambassadeurs van Diest. Maak onze Horeca mee sterker.

  De stad Diest  en de Adviesraad Centrummanagement ACM (de vereniging van Diestse handelaars) gaan horeca-ambassadeurs inschakelen. Dat zijn bezoekers en kenners van de horeca aangelegenheden in Diest en haar gemeenten. Deze ambassadeurs zullen op regelmatige basis informatie en tips bezorgen aan de ACM, zodat de horeca in Diest verder kan floreren na een moeilijke periode.

  Bij de heropening van de cafés en restaurants is gebleken dat informatie van bezoekers nuttig kan zijn om de nieuwe horeca-regels in goede banen te leiden en probleemsituaties te melden. De Stad Diest en de ACM willen de verstrekking van deze informatie nu structureel vormgeven via dit gebruikersplatform. Horeca Ambassadeurs zullen op geregelde tijdstippen hun kennis delen met de ACM en het stadsbestuur. Ook kunnen zij snel knelpunten melden. Zo zullen ze tijdens de komende periode de extra toegevoegde terrasruimte en respecteren van de afstandsregels mee monitoren.

  Maar ook in de toekomst zullen de Horeca ambassadeurs nuttig blijven. Participatie van inwoners is heel belangrijk voor het stadsbestuur. Naast de traditionele overlegkanalen willen we dan ook veel meer ervaringsdeskundigen, zoals klanten en gebruikers, horen. Zij hebben vaak andere inzichten dan bijvoorbeeld uitbaters van horecazaken. Nu krijgen we die informatie versnipperd binnen. Door er een structureel overlegplatform van te maken, versterken we de horeca nu en in de toekomst.”

  Wie ben je?

  Als Horeca Ambassadeur ben je:

  • Minstens 18 jaar
  • Vertrouwd zijn als gebruiker met een specifiek plaatselijke gedeelte van de horeca in Diest en haar gemeenten (bvb. plaats in het centrum of in de gemeenten)

  Wat houdt je taak als horeca ambassadeur in?

  • Knelpunten melden die zich tijdens de Covid-periode voordoen in de horeca.
  • Eénmaal per maand wordt een gestandaardiseerde vragenlijst doorgestuurd naar de horeca ambassadeurs, die hierin hun input geven.
  • Tweemaal per jaar komen Horeca Ambassadeurs samen –fysiek of digitaal- om in samenspraak met de ACM overleg te plegen ter versterking van de Horeca.

  Moet ik vertrouwd zijn met alle horecazaken?

  Neen. Vertrouwd zijn met een bepaald plaats of aspect van de horeca in Diest en haar gemeenten volstaat. Er worden meerdere horeca ambassadeurs aangesteld om een optimale spreiding te voorzien.

  Mag ik mij als uitbater van een horecazaak opgeven?

  De bedoeling is om voornamelijk gebruikers (consumenten) aan te stellen. Uitbaters zijn reeds verenigd in de Adviesraad Centrummanagement.

  Krijg je een vergoeding?

  Nee, het engagement is vrijwillig.

  Link formulier: https://docs.google.com/forms/d/11rAN1KaLMLgBCotLXVLMftJtxI3JxrXytgyopoimAVk/prefill

   

  Informatie voor klanten

  • Reserveer zoveel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
  • Kom niet naar de horecazaak als je ziektesymptomen vertoont.
  • Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de horecazaak.
  • Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
  • Beperk jouw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats jou enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
  • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten).
  • Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.
  • Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

  Heel wat horecazaken zullen hun terras uitbreiden. Dit door extra ruimte in te nemen op de stoep of op parkeerplaatsen.
  De Grote Markt wordt hiervoor omgevormd tot een “erf”.

   

  In een woonerf of een erf zijn speciale verkeersregels van toepassing. Deze staan bepaald in artikel 22bis van het KB van 01-12-1975 (wegcode):

  • De voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken. 
  • De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
   De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
  • De snelheid is beperkt tot 20 km per uur.
  • Het parkeren is er verboden, behalve:
   • op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
   • op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

  De stad brengt deze markeringen aan, zodat parkeren mogelijk blijft.

  • De stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.
  • Spelen is er eveneens toegelaten, maar is best te vermijden.

   

  Informatie voor horeca uitbaters

  Alle informatie en richtlijnen vind je in de gids van de Federale Overheid. 

  Het plaatsen van extra terassen kan. Enkel op aanvraag en mits goedkeuring stadsbestuur.
  Aanvragen kan via info@shoppenindiest.be