Veilige Horeca | Shoppen in Diest
 

Veilige Horeca

Vanaf maandag 8 juni 2020 zijn de cafés, bars en restaurants opnieuw terug open.

  Uiteraard gelden ook hier bepaade richtlijnen.

  Informatie voor klanten

  Informatie voor horeca uitbaters

   

  Informatie voor klanten

  • Vanaf zaterdag 25 juli 2020 is het dragen van een mondmasker in een horecazaak of op het terras verplicht, tenzij je zit.
  • Vanaf zaterdag 25 juli 2020 moet minstens 1 persoon van elke tafel bij een bezoek aan een horeczaak zijn/haar gegevens achterlaten. De uitbater moet deze 14 dagen bewaren en mag deze louter gebruiken voor de tracing.
  • Reserveer zoveel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
  • Kom niet naar de horecazaak als je ziektesymptomen vertoont.
  • Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de horecazaak.
  • Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
  • Beperk jouw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats jou enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
  • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten).
  • Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.
  • Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

  Heel wat horecazaken zullen hun terras uitbreiden. Dit door extra ruimte in te nemen op de stoep of op parkeerplaatsen.
  De Grote Markt wordt hiervoor omgevormd tot een “erf”.

   

  In een woonerf of een erf zijn speciale verkeersregels van toepassing. Deze staan bepaald in artikel 22bis van het KB van 01-12-1975 (wegcode):

  • De voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken. 
  • De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
   De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
  • De snelheid is beperkt tot 20 km per uur.
  • Het parkeren is er verboden, behalve:
   • op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
   • op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

  De stad brengt deze markeringen aan, zodat parkeren mogelijk blijft.

  • De stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.
  • Spelen is er eveneens toegelaten, maar is best te vermijden.

   

  Informatie voor horeca uitbaters

  Alle informatie en richtlijnen vind je in de gids van de Federale Overheid. 

  Het plaatsen van extra terassen kan. Enkel op aanvraag en mits goedkeuring stadsbestuur.
  Aanvragen kan via info@shoppenindiest.be